Dinamitzacions

Programes de continguts atractius i diferencials
Tallers de manualitats
Festes infantils
Gags de teatre
Concursos
Competicions i jocs interactius
Gimcanes
Professionals especialitzats: monitors, artesans